โกดังก่ออิฐแดงคาเนโมริ

โกดังก่ออิฐแดงคาเนโมริ

ในปีอันเซอิที่ 6 (ปี 1859) ฮาโกดาเตะได้เปิดเป็นท่าเรือสำหรับการค้าระหว่างประเทศเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นพร้อมกับท่าเรือ
โยโกฮามาและท่าเรือนางาซากิ
เมืองได้เจริญรุ่งเรืองจากการเป็นท่าเรือ ผู้คนและวัฒนธรรมมาขึ้นฝั่งก่อนจากไปเป็นจำนวนมาก
โกดังก่ออิฐแดงคาเนโมริที่ทำธุรกิจโกดังเป็นแห่งแรกในฮาโกดาเตะนี้ ยังคงสะท้อนประวัติศาสตร์ของฮาโกดาเตะอย่างใกล้ชิด
ผ่านทางการทำธุรกิจโกดังสินค้า นอกจากนี้โกดังก่ออิฐแดงคาเนโมริ ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของบริเวณอ่าวฮาโกดาเตะที่ยังคง
หลงเหลือภาพความทรงจำเมื่อครั้งที่ธุรกิจการขนส่งทางทะเลเฟื่องฟู ทำให้ผู้คนที่มาเยือนได้มีช่วงเวลาสุดวิเศษที่ไม่อาจลืมเลือนได้นี้
จะยังคงทำหน้าที่ปกปักรักษาประวัติศาสตร์ของฮาโกดาเตะเอาไว้ตลอดกาล

คุมาชิโร วาตานาเบะ ผู้มีบทบาทต่อเมืองฮาโกดาเตะ
คุมาชิโร วาตานาเบะ เป็นรุ่นแรกที่ดำเนินธุรกิจโกดังเก็บสินค้าเป็นเจ้าแรกในฮาโกดาเตะได้เดินทางจากเมืองนางาซากิมายัง
ฮาโกดาเตะเมื่อปี 1863 ขณะที่เขามีอายุ 24 ปี จากนั้นเขาได้ประกอบธุรกิจต่างๆจำนวนมาก อาทิ เปิดร้านขายสินค้ายุโรป
คาเนโมริในปี 1869 (ปัจจุบันคือหอเอกสารพื้นบ้านแห่งเมืองฮาโกดาเตะ) และเปิดร้านอุปกรณ์เรือคาเนโมริเพื่อจำหน่ายสินค้า
เบ็ดเตล็ดและอุปกรณ์เรือนำเข้า เป็นต้น พร้อมกันนี้เขาก็ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 4 วีรบุรุษของฮาโกดาเตะที่สร้างความสำเร็จ
ต่างๆให้กับเมืองในช่วงเริ่มก่อตั้งด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทอันยิ่งใหญ่ต่อสังคมและวัฒนธรรมนั้น เขาได้บริจาค
ทรัพย์สินส่วนตัวให้โครงการสาธารณประโยชน์จำนวนมาก เช่น การก่อสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล สวนสาธารณะ รวมถึง
การพัฒนาระบบประปา เป็นต้น คุมาชิโรได้เริ่มธุรกิจโกดังเก็บสินค้า ณ ที่แห่งนี้เมื่อปี 1887 โกดังสินค้าในปัจจุบันเป็นอาคาร
ใหม่ที่สร้างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่าเมื่อปี 1909
ข้อมูลการเดินทาง
14- 12 ซุเอะฮิโระ-โจ, เมืองฮาโกดาเตะ โทรศัพท์ 0138-27-5530
จากสนามบินฮาโกดาเตะ [รถยนต์]25 นาที จากสถานีรถไฟเจอาร์ฮาโกดาเตะ [รถยนต์]5 นาที
[รถราง]
นั่งรถสายที่ไปยังยาจิกาชิราหรือโดคคุมาเอะ (นั่งรถราง 5 นาที)
ลงรถที่สถานีจูจิไง แล้วเดินต่ออีก 2 นาที
[เดินเท้า]15 นาที

พิพิธภัณฑ์สินค้าโลกตะวันตกคาเนโมริ

พิพิธภัณฑ์สินค้าโลกตะวันตกคาเนโมริ
พิพิธภัณฑ์สินค้าโลกตะวันตกคาเนโมริ กว่า 130 ปี แล้วที่คุโมชิโร
วาตานาเบะ เจ้าของร้านรุ่น
แรกได้เปิดดำเนินกิจการร้าน
ขายสินค้ายุโรปคาเนโมริ หรือ
"ร้านขายความฝันเมืองนอก"
พิพิธภัณฑ์สินค้าโลกตะวันตก
คาเนโมริแห่งนี้ เป็นที่รวม
ร้านค้าที่มีเอกลักษณ์อันหลาก
หลายสร้างจากธีม "วัฒนธรรม
อันรุ่งเรืองของยุโรปตะวันตก"
ที่เจ้าของรุ่นแรกหลงใหล สนุก
สนานเพลิดเพลินเหมือนกับ
ตลาดนัดขายของได้ทุกวัน

พลาซ่าประวัติศาสตร์ฮาโกดาเตะ

พลาซ่าประวัติศาสตร์ฮาโกดาเตะ
พลาซ่าประวัติศาสตร์ฮาโกดาเตะ อาคารพลาซ่าประวัติศาสตร์
ฮาโกดาเตะนี้ เป็นที่รวมของ
บรรดาร้านอาทิ ฮาโกดาเตะ
เบียร์ฮอลล์ ร้านฮาโกดาเตะ-
โรมันคัง วากอนช็อป
ร้านจำหน่ายตะเกียบ
ร้านขนมเซ็มเบ้ปิ้งด้วยมือ
รวมทั้งร้านค้าอีกนานา
ประเภท

อ่าวฮาโกดาเตะ

อ่าวฮาโกดาเตะ
อ่าวฮาโกดาเตะ คลองอันเป็นสัญลักษณ์ของอ่าว
ฮาโกดาเตะนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี
1882 มีทั้งโบสถ์คริสต์ บริการ
ล่องเรือ ร้านกาแฟ อยู่รอบ
ลำคลองที่สวยงามทั้งในยาม
ที่มีการไลท์อัพ

เวลาให้บริการ

เวลาให้บริการ
แผนผังอาคาร PDF(ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาอังกฤษ) ร้านค้า (จำหน่ายสินค้า) 9:30-19:00 น. ฮาโกดาเตะเบียร์ฮอลล์ [วันธรรมดา]
11:30-22:00 น.
[วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุด]
11:00-22:00 น.
ร้านอาหารริมอ่าว
มินาโตะโนะโมริ
[วันธรรมดา]
11:30-21:30 น.
[วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุด]
11:00-21:30 น.
※เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด (ยกเว้น
วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่)

ที่จอดรถ

พื้นที่จอดรถขนาดใหญ่จุได้ราว 100 คัน ■ท่านที่เดินทางมาโดยรถยนต์กรุณาใช้พื้นที่จอดรถขนาดใหญ่
ค่าจอดรถ/1 ชั่วโมงแรก 200 เยน
หลังจากนั้นคิด 100 เยน/ 30 นาที
สำหรับท่านที่ใช้บริการร้านค้า 1,000
เยนขึ้นไป สามารถจอดรถฟรี 2 ชั่วโมง
※สำหรับรถบัสหมู่คณะ หรือรถบัสท่องเที่ยว
กรุณาสอบถามราคาเนื่องจากมีค่าบริการ
และระบบบริการที่แตกต่างกัน
ติดต่อสอบถามที่จอดรถ
โทร 0138-27-5530
currency exchange machine

Copyright © 2010 KANEMORI RED BRICK WAREHOUSE. All Rights Reserved.